ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák FAVIT Bt. (székhely: 8594 Pápasalamon, Malom u. 1., adószám: 21417762-2-19​), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:  FAVIT Bt.

A szolgáltató székhelye: 8594 Pápasalmon, Malom u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  ewypolo@gmail.com

Cégjegyzékszáma:08 06 010791 

Adószáma: 21417762219

Engedély száma: 2/1/2020.B

Telefonszámai: +36 70 787 1883

A szerződés nyelve: magyar

Webáruház adatai:

A Webáruház a www.ewypolo.hu internetes címen, valamint aloldalain érhető el.

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Telefon 0-24: +36 1 700 2323 

Email: info@mhosting.hu

A szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató a www.ewypolo.hu weboldalon keresztül értékesít a Vásárlók (továbbiakban „Vásárlók”) részére ruházatot, valamint ruházati és textil kiegészítőket.

Alapvető rendelkezések

Adatkezelési szabályok

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A rendelés menete:

A megrendelés feldolgozása, és teljesítés

 A megrendelések feldolgozása a beérkezés sorrendjében történik. A megrendelés beérkezéséről, és állapotáról minden esetben visszaigazoló emailt küldünk.

Az általános gyártási idő 1-3 munkanap, ha ez változna (nincs készleten alapanyag, vagy túl sok a megrendelés egyszerre), minden esetben egyeztetünk a vevővel, a várható szállításról. Ezután kerül a póló a futárszolgálathoz, attól függően, milyen átvételi módot választottál. A szállítási idő általában 1-2 munkanap.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

Az Ewypólónál készült termékek minden eseteben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet  29. paragrafusa alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

A további problémák és félreértések elkerülése érdekében mindenkit megkérünk, hogy a rendelés elküldése előtt mindig pontosan ellenőrizzék át a megrendelt póló méretét, a megadott mérettábla adatok alapján, ami minden termék oldalán megtalálható. Nagyobb rendelések leadása előtt, egy próbarendelés formájában győződjetek meg a helyes méretekről és színekről.

Panaszkezelés

A gondos ellenőrzés ellenére ritkán előfordulhat, hogy hibás termék kerül kiszállításra. Ilyen esetekben, ha a minőségi hiányosságért az Ewypóló a felelős, a termékeket minden további nélkül kicseréljük, vagy visszatérítjük a vételárat.

Megkérünk, hogy értesítés nélkül ne küldj vissza terméket, előbb jelezd nekünk a hiba jellegét és a rendelés tranzakciószámát e-mail formájában az itt látható címen:  ewypolo@gmail.com   Ezt követően azonnal felvesszük veled a kapcsolatot.

Reklamációt tehát email-ben tudunk felvenni, és az alábbi adatokra lesz szükségünk: 

 Mindig törekszünk rá, hogy megoldást találjunk a problémádra, így fordulj hozzánk bizalommal.

Amennyiben a Vásárló és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: Veszprém, Radnóti Miklós tér 1, 8200
Telefonszáma: (06 88) 814 111
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal.

Jelen ÁSZF érvényes 2021.04.01-től visszavonásig.

Az ewypolo.hu fenntartja az ÁSZF változtatásának jogát, melyet fenti oldalon közzé tesz a módosítás dátumával egyszerre.